Ceník

OCHRANA MAJETKU

OZBROJENÝ DOPROVOD

SLEDOVACÍ ČINNOST

KULTURNÍ AKCE V.I.P.

OCHRANA OSOB

KONTROLA OSOB NA NEMOCENSKÉ

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

SPECIÁLNÍ PRÁCE PO DOHODĚ S KLIENTEM

90 - 150 Kč

200 - 250 Kč

130 - 200 Kč

120 - 150 Kč

300 - 500 Kč

110 - 150 Kč

40%

------

 Nabízené služby

 • Fyzická ostraha objektů
 • Zajištění pochůzkové strážní služby včetně elektronického systému
 • Ozbrojený doprovod a převoz finančních hotovostí a cenností
 • Detektivní služby a sledovací činnost (monitoring)
 • Kulturní akce V.I.P. a ochrana proti narušení
 • Profesionální osobní ochrana
 • Vyřizování pohledávek a majetkoprávní spory
 • Poradenská činnost v oblasti ochrany osob a majetku
 • Poskytování střelecké přípravy
 • Vymáhání pohledávek
 • Kontrola osob na nemocenské
 • Prokazování partnerské nevěry a fotodokumentace
 • Lustrace osob a majetkové zjištění identity
 • Prověření majetku a osob firmám
 • Speciální práce po dohodě s klientem

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: