NABÍZENÉ SLUŽBY

V současnosti naše firma zajišťuje ostrahu průmyslových, soukromých a veřejných objektů (banky, hotely), dále zajišťujeme ochranu majetku a osob. Snažíme se samozřejmě poskytnout veškerý další služby dle přání našich klientů, abychom jim mohli poskytnout kompletní servis. Spolehlivost a diskrétnost při ochraně všech zájmů našich klientů plně garantujeme.

 

Sekce ochrany majetku

Vnější ostraha objektů

 • Kontrola vstupu a odchodu osob
 • Kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, včetně překontrolování osob a materiálu
 • Kontrola uzamčení dveří, vrat a objektů
 • Kontrola uzavření a neporušení oken
 • Kontrola oplocení budov a areálu
 • Požární prevence
 • Zabezpečení prvotních úkonů při vzniku mimořádné události. Poskytnutí bezprostřední pomoci ohroženým osobám a záchrana majetku do příjezdu příslušných specialistů.
 • Poskytování denní písemné informace vedoucím pracovníkům klienta o všech zjištěných skutečnostech v průběhu ostrahy. Včetně přijatých opatřeních.

Vnitřní ostraha objektů

Rozsah služeb jako u vnější ostrahy objektů a dále:

 • Recepční služby
 • Obsluha pobočkových telefonních ústředen
 • Ukládání a výdej schránek s klíči
 • Nepřetržité monitorování instalovaných bezpečnostních zařízení kamerových systémů a požárních čidel

 

Sekce ochrany sportovních a kulturních akcí

 • Kontrola vstupu osob a vjezdu vozidel
 • Kontrola dodržování pořádku a zásah proti narušení
 • Ochrana určených osob - V.I.P.

 

Sekce ochrany osob

 • Nepřetržitá osobní ochrana na území ČR i v zahraničí

 

Sekce střelnice - zbraně - střelivo

 • Příprava na zbrojní průkaz
 • Střelecký výcvik (bezpečnostní pravidla, rozdělení zbraní a střeliva, teorie střelby, nácvik střeleckých pozic, cvičení střelecká dráhy)
 • Střelba laserovým adaptérem
 • Terčová střelba
 • Bojová střelba pro ochranu majetku a osob

 

 

 

 Nabízené služby

 • Fyzická ostraha objektů
 • Zajištění pochůzkové strážní služby včetně elektronického systému
 • Ozbrojený doprovod a převoz finančních hotovostí a cenností
 • Detektivní služby a sledovací činnost (monitoring)
 • Kulturní akce V.I.P. a ochrana proti narušení
 • Profesionální osobní ochrana
 • Vyřizování pohledávek a majetkoprávní spory
 • Poradenská činnost v oblasti ochrany osob a majetku
 • Poskytování střelecké přípravy
 • Vymáhání pohledávek
 • Kontrola osob na nemocenské
 • Prokazování partnerské nevěry a fotodokumentace
 • Lustrace osob a majetkové zjištění identity
 • Prověření majetku a osob firmám
 • Speciální práce po dohodě s klientem

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: